Portree maalimine

Oled jõudnud Tallinna Hosianna Koguduse Interneti Piiblikooli kodulehele.

See kool on Eestis ainulaadne võimalus õppida piiblikoolis kaugõppes interneti vahendusel.
Meie kooli eesmärgiks on koolitada koguduste liikmeid. Meie
igatsuseks on, et iga kristlane oleks rajatud Jumala Sõnas ja et Kristus
saaks temas kuju.
Me kasutame koolitamisel internetti. Iga nädal tuleb Internetti
Piiblikooli õpilastel läbi kuulata keskmiselt 4 jutlust erinevatel
teemadel. Jutlused on salvestatud Tallinna Hosianna Koguduses,
erinevatel seminaridel ja koolitustel.
Interneti Piiblikooli õpilastele on video ja audio jutlused
kättesaadavad interneti vahendusel ja nad võivad neid kuulata või
vaadata endale sobival ajal.

Jutlusi saab alla laadida ja kuulata arvutis, mobiilga või muul viisil .
Õpilased peavad läbi kuulama kõik jutlused, mis pannakse siia leheküljele üles , tegema ära kontrolltööd ning lugema läbi kohustusliku kirjanduse raamatud, millest antakse neile teada e-posti teel.
Registreerumine järgmiseks õppeaastaks hakkab augustis 2022.

Eesmärk

Ja tema on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangeeliumikuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu ülesehitamiseks, Ef.4:11,12

Jumal on igale kogudusele andnud ülesande õpetada inimesi, et nemad omakorda ehitaksid Kristuse ihu. Jumal pani minu südamesse rohkem, kui kümma aastat tagasi, et me alustaks Tallinna Hosianna koguduses õhtuse piiblikooliga, mis treeniks ja õpetaks kristlasi.

Tänaseks on meie kooli lõpetanud juba üsna paljud inimesed eri kogudustest.
Interneti Piiblikool on selle visiooni edasiarendus, et veelgi enam inimesi saaks õpetatud. Selle kooli eesmärgiks on õpetada ja treenida kristlasi selleks, et nad oleksid edukad abilised ja töötegijad oma koguduses.

Vaata pikemalt
Tervenemine

Kas Jumal tahab kõiki terveks teha? Mis inimene saab teha selleks, et terveks saada. Usk ja selle vajalikkus tervenemise juures.

Palve

Miks paludaj ja kuidas seda teha. 
Palve teema on läbiv teema, millest õpetatakse kogu õppeaasta vältel. 

Raha ja selle kasutamine.

Mida piibel õpetab rahast ja selle õigest kasutamisest. Millised on õiged hoiakud raha suhtes? 

Uskliku meelevald.

Igal usklikul on meelevald kuradi ja tema tegude üle. Kuidas seda meelevalda kasutada? 

Erinevate Interneti Piiblikooli  lõpetajate arvamused,

mis see piiblikool on neile andnud.

Vaata pikemalt

Registreerimine järgmiseks õppeaastaks algab augustis 2022